Böcker

Det är dyrt att trycka fotoböcker. Därför har jag valt att använda print-on-demand för att trycka och sälja mina böcker, för att kunna hålla en hög kvalitet på trycket, samtidigt som jag inte behöver binda mig vid en stor upplaga.