Fraktalkonst och foto av Viktor Lindbäck
Lau kyrka
Västra kapitälet på den norra långhusportalen. De flesta av medeltidens hantverkare är anonyma; så även upphovsmannen till dessa skulpturer. Enligt de försök som gjorts av konsthistorikern Johnny Roosval att särskilja enskilda stenmästare och deras verkstäder på stilhistoriska grunder, så har upphovsmannen till detta verk fått artistnamnet ”Globus” (på grund av de runda ansiktena) och anses ha varit verksam ca. 1160-1180. Andra stenarbeten som tillskrivs ”Globus” pryder kyrkorna i Ala, Alskog, Ardre och Dalhem. Lau kyrka, Gotland.

Lau kyrka

Jag har fortfarande min mardröm från natten mellan torsdag och fredag i tydligt minne; att jag blev inlåst i Lau kyrka, och att den redan (med gotländska mått mätt) stora…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu