Vinterfragment – FRAKTALKONST

Ordet fraktal kommer av latinets fractus, som betyder bruten. Ett fraktalmönster är alltid självliknande, dvs. består av delar som var och en är skalade kopior av det stora motivet. Naturens egna fraktalmönster kan ses bland annat i trädgrenar, snöflingor och vågor. Min fraktalkonst är skapad av naturens egna strukturer, som jag renodlat i matematisk form. Även om jag tar datorn till hjälp i mitt arbete, är ingenting slumpgenererat av någon programvara, utan resultatet av en långsam manuell arbetsprocess där jag in i minsta detalj beräknar och styr slutresultatet. Varje tid och plats har sina egna färger och strukturer. Mina fraktaler har därför också, var och en, sin egen unika karaktär. Gemensamt för alla fraktaler är evigheten.