Inte längre

Hit

Men inte längre

Hit

Där minnena sluter sig

Där tiden vuxit över

Bakom väggar av växtlighet

Av tid

Av liv

Av minnen

Lever ännu alla möjligheter kvar

I sin egen tidlöshet

Att försöka tränga sig igenom

Skulle splittra dess sköra bubbla

Få den att åldras och dö

This entry was posted in Texter.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*