Stängda sammanhang

Det händer. Att ett sammanhang stängs ner. När en tid avslutar sig själv.

När det är slut

När det är slut

Bindväv

Bindväv

This entry was posted in Fraktalkonst, Texter and tagged , , .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*