Vattentornet i Kalix svävar betongtungt som ett Vogonskepp över samhället.