Egentligen behövs ingen närmare förklaring till den här fraktalen. Trötthet, helt enkelt. Titeln är Trötthetsutbrott, och den kom till i Överkalix.