Ordet fraktal kommer av latinets fractus, som betyder bruten, och det är just detta uppbrytande, splittrande och evighetsupprepande av oväntade delelement av invanda former som jag genomgående använder mig av i min konst. Det handlar om upprepade, överlagrade kurvor; av det slag som naturen själv åstadkommer i strukturerna hos t.ex. trädgrenar, snöflingor och kanterna på löv.