Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Alskog kyrka

Den nuvarande stenkyrkans äldsta synliga del är det kvarvarande romanska långhuset från 1100-talet (sekelskiftet 11/1200-tal), med dess återanvända portal och fönsterinfattning. Tornet byggdes omkring 1220-talet, och i tornbygget återanvändes plankor från en tidigare 1100-talskyrka i trä. Det romanska absidkoret revs omkring sekelskiftet 1200/1300, i samband med att det nuvarande gotiska koret byggdes. Absidkorets portal har återanvänts i sakristian. I samband med att det nya koret byggdes, revs långhusets valv och ersattes av ett plant trätak.

Alskog kyrka från södra sidan, med den romanska långhusportalen synlig.
Skulpturer på den bevarade romanska långhusportalens östra kapitäl
Skulpturer på den bevarade romanska långhusportalens östra kapitäl
Örn på den bevarade romanska långhusportalens västra kapitäl
Stigluckan i östra kyrkogårdsmuren är, liksom resten av kyrkan, av medeltida ursprung.

Interiört finns en dopfunt av sandsten från 1100-talets senare del, tillskriven Semi-Byzantios, samt triumfkrucifix från 1200-talet, sakramentsskåp och glasmålningar.

Triumfkrucifix