Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Anga kyrka

En romansk kyrkobyggnad från 1200-talets början, som ersatte en äldre kyrka som brunnit ner.

[ngg src=”galleries” ids=”2000000045″ display=”masonry”]

Interiören är en av Gotlands bäst bevarade, med målningar från 1200-talets slut signerade Halvard och målningar från 1400-talets mitt av Passionsmästaren. På den norra långhusväggen finns en runtext som räknar upp de bönder som deltog i 1200-talets kyrkobygge. På långhusets östra vägg finns ytterligare en runtext.

[ngg src=”galleries” ids=”2000000044″ display=”masonry”]