Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Boge kyrka

Kor och sakristia uppfördes i mitten av 1200-talet. I slutet av 1200-talet uppfördes ett nytt långhus, men delar av det föregående långhusets gavel har bevarats i den nuvarande triumfbågsväggen. Långhusets sydportal tillkom i mitten av 1300-talet. Kyrkans medeltida torn rasade, tillsammans med långhusvalven år 1858. Uppbyggnad av ett nytt torn påbörjades 1867, och det nya tornet stod helt färdigt 1892. Strävpelaren murades upp samtidigt med det nya tornet

[ngg src=”galleries” ids=”2000000028″ display=”masonry”]