Långhuset i Fröjel kyrka byggdes i slutet av 1100-talet (enligt Strelow 1166), tornet i början av 1200-talet, kor och sakristia omkring år 1300.

Interiört har koret ett murat medeltida kryssvalv, medan långhus och ringkammare har trätak. Långhusets tunnvalv av trä tillkom 1935-38. Målningarna i koret är från 1300-talet, triumfkrucifixet från omkring år 1300. Dopfunten har en fot från 1100-talet, försedd med en cuppa från 1300-talet. Altaruppsatsen i sandsten tillverkades år 1634, och predikstolen år 1600.