Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Fröjel kyrka

Långhuset i Fröjel kyrka byggdes i slutet av 1100-talet (enligt Strelow 1166), tornet i början av 1200-talet, kor och sakristia omkring år 1300.

[ngg src=”galleries” ids=”2000000021″ display=”masonry”]

Interiört har koret ett murat medeltida kryssvalv, medan långhus och ringkammare har trätak. Långhusets tunnvalv av trä tillkom 1935-38. Målningarna i koret är från 1300-talet, triumfkrucifixet från omkring år 1300. Dopfunten har en fot från 1100-talet, försedd med en cuppa från 1300-talet. Altaruppsatsen i sandsten tillverkades år 1634, och predikstolen år 1600.

[ngg src=”galleries” ids=”2000000022″ display=”masonry”]