Uppfördes på 1200-talet och övergavs på 1500-talet, även om sporadiska gudstjänster kunde förekomma fortfarande på 1600-talet. Ruinen konserverades 1924.