Gallerier

Fraktaler, foto och hantverk

Vinterfragment

Kryobios

Akebäck kyrka

Ala kyrka

Alskog kyrka

Alva kyrka

Anga kyrka

Ardre Kyrka

Atlingbo kyrka

Bara ödekyrka

Barlingbo kyrka

Björke kyrka

Boge kyrka

Bro kyrka

Bunge kyrka

Burs kyrka

Buttle kyrka

Bäl kyrka

Dalhem kyrka

Eke kyrka

Ekeby kyrka

Eksta kyrka

Endre kyrka

Eskelhem kyrka

Etelhem kyrka

Fardhem kyrka

Fide kyrka

Fleringe kyrka

Fole kyrka

Fröjel kyrka

Fårö kyrka

Ganthem kyrka

Garde kyrka

Gerum kyrka

Guldrupe kyrka

Havdhem kyrka

Hejde kyrka

Hejdeby kyrka

Hejnum kyrka

Hemse kyrka

Hogrän kyrka

Klinte kyrka

Levide kyrka

Lojsta kyrka

Lokrume kyrka

Lye kyrka

Lärbro kyrka

Martebo kyrka

När kyrka

Roma kyrka

Rone kyrka

Sanda kyrka

S:t Clemens

S:t Lars

Silte kyrka

Sjonhem kyrka

Sproge kyrka

Stånga kyrka

Sundre kyrka

Tofta kyrka

Vall kyrka

Vallstena

Vänge kyrka

Väte kyrka

Öja kyrka

Vintermandala

Mandalavandring

Höstförlust

Tidens tand