Ordet mandala betyder cirkel på sanskrit, men cirkelformiga geometriska diagram av det slag som kallas mandala är inte begränsade till någon specifik plats, religion eller tradition. Mandalor har i olika former och sammanhang förekommit över hela världen, genom hela mänsklighetens historia. Med cirkeln som grundform har kosmos i årtusenden beskrivits i både hällristningar, kyrkor och tempel. Den uppdelade cirkeln har också kommit att ingå som ett lika självklart som universellt element i konst och arkitektur. Cirklar öppnas och sluts. Tiden, liksom vår uppfattning av den, har många lager.

Själv använder jag mig av mandalor skapade i collageteknik av naturfoton för att fånga och koncentrera känslan i naturen; på en speciell plats, vid en speciell tid på dygnet och året. Inspirationen kommer från naturens ständigt pågående livscykler och förvandlingar.

Höstkväll

Februari

Mars

April