Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Om

Min konst baseras på obeständigheten hos allting levande; som den återspeglas i naturen, genom dess livscykler och ständiga transformationer. Genom att arbeta med naturens innersta, geometriska strukturer; bryta upp dem och omvandla dem i nya former, vill jag visa på den lika oöverskådliga som obeständiga komplexiteten, skönheten och skörheten i allting levande.

Kontakt: viktor@ormstunga.com