Fraktalkonst och foto av Viktor Valdemar Lindbäck.