Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Dalhem kyrka

Det mesta av kyrkans utifrån synliga delar byggdes ca. 1230–1250, även om spår finns efter en äldre kyrka från 1100-talet. Tornets övre delar och västportalen tillkom omkring mitten av 1300-talet.

Västportalens norra kapitälband

Nordost om kyrkan finns ett 2,40 meter högt medeltida stenkors (RAÄ-nr: Dalhem 45:1), som sägs vara rest till minne över kyrkoherden Hans Krook som i april 1430 föll ihjäl sig då han skulle kliva över ett tun (stengärdsgård). Superintendenten Hans Nielsön Strelow refererade händelsen i sin Cronica Guthilandorum från år 1633 med orden: ”Aar 1430 er Herr Hans Krook. Prest i Dalhem, som hand vilde stige ofver en Thun, strax ihjelfalden, oc der er opsatt it Kaars aff Steen, paa hinside Kircen.” Hans (Johannes) Krook är en historisk person som verkligen dog år 1430 och finns begraven inne i kyrkan, där hans gravsten fortfarande kan ses.

Medeltida stenkors nordost om kyrkan

Väster om kyrkan, inne på skolgården, finns ytterligare ett drygt 2 meter högt medeltida stenkors (RAÄ-nr: Dalhem 46:1). Enligt traditionen är detta kors rest efter en person som omkom i samband med kappritt vid ett bröllop; en variant av sägnen, som också är förknippad med flera andra medeltida stenkors på Gotland, gör gällande att det var bruden som förolyckades på väg till sitt bröllop. Möjligen kan även ett tredje medeltida stenkors, enligt muntlig uppgift från hemmansägaren W. Höggren, Hallvide, ha funnits i närheten av Dalhems kyrka.

Medeltida stenkors väster om kyrkan

[ngg src=”galleries” ids=”2000000036″ display=”masonry”]