Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Ardre kyrka

Torn från 1200-talets början, kor och långhus från mitten av 1200-talet. Koret har en romansk portal med kapitälskulpturer, som sannolikt har suttit i en äldre kyrkobyggnad till vilken även tornet hörde. Även tornet har en romansk portal på sin västra gavel. Sakristian byggdes 1801.

[ngg src=”galleries” ids=”2000000030″ display=”masonry”]

Interiört har kyrkan ett triumfkrucifix från 1200-talet. Vägg- och valvmålningarna tillkom vid en restaurering 1900-1902. I korfönstret finns tre rutor från 1300-talet, övriga är tillverkade 1901 av Carl Wilhelm Pettersson.

[ngg src=”galleries” ids=”2000000031″ display=”masonry”]