Långhus från 1200-talet och kor från 1300-talet.

Interiört finns kalkmålningar från 1400- och 1500-talen. Dopfunten från 1100-talet tillskrivs Hegwaldr. Triumfkrucifixet är tillverkat i mitten av 1400-talet.