Långhus, torn och kor är uppförda under 1200-talets senare del. Sakristian tillkom 1814, och utvidgades 1862.

Interiört finns målningar från 1200-talets senare del, samt rester av både en passionssvit från 1400-talet och efterreformatorisk målningsdekor. På väggarna finns också medeltida putsristningar. Votivskeppet från 1870-talet är en gåva från en sjöman från Näs. Triumfkrucifixet är en kopia av ett medeltida original.