Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Näs kyrka

Långhus, torn och kor är uppförda under 1200-talets senare del. Sakristian tillkom 1814, och utvidgades 1862.

[ngg src=”galleries” ids=”2000000053″ display=”masonry”]

Interiört finns målningar från 1200-talets senare del, samt rester av både en passionssvit från 1400-talet och efterreformatorisk målningsdekor. På väggarna finns också medeltida putsristningar. Votivskeppet från 1870-talet är en gåva från en sjöman från Näs. Triumfkrucifixet är en kopia av ett medeltida original.

[ngg src=”galleries” ids=”2000000054″ display=”masonry”]