Dagens kyrka har torn från 1200-talet, samt långhus och kor från 1300-talet.

Interiört finns en dopfunt från 1100-talet, triumfkrucifix från 1200-talet, samt kalkmålningar från 1400-talet.