Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Lau kyrka

Västra kapitälet på den norra långhusportalen. De flesta av medeltidens hantverkare är anonyma; så även upphovsmannen till dessa skulpturer. Enligt de försök som gjorts av konsthistorikern Johnny Roosval att särskilja enskilda stenmästare och deras verkstäder på stilhistoriska grunder, så har upphovsmannen till detta verk fått artistnamnet ”Globus” (på grund av de runda ansiktena) och anses ha varit verksam under senare delen av 1100-talet. Andra stenarbeten som tillskrivs ”Globus” pryder kyrkorna i Ala, Alskog, Ardre och Dalhem.Fabeldjuret brukar tolkas som ett lejon; ett vanligt motiv med många betydelser i den kristna konsten. Möjligen skulle det också kunna vara en mantikora, med antydan till vingar. Men det är svårt att artbestämma sådana här varelser… Den gode “Globus” , eller rentav donatorn som bekostade de konstnärliga utsvävningarna, kanske hade någon helt egen idé… Säkert är i alla fall att de medeltida kyrkorna inhyser menagerier som befolkats i lika hög grad av gestalter från bestiarier, uråldriga eurasiatiska myter, klassisk mytologi och folktro, som från bibeln och vad vi i dag ser som kristendomens huvudfåra. (Lau kyrka, Gotland)
Östra kapitälet vid långhusets sydvästra portal. (Lau kyrka, Gotland)
Yttre portens krönfigur på korets norra portal. (Lau kyrka, Gotland)
Kalkstensskulptur inmurad i sakristians norra gavelfält. Troligen har figuren ursprungligen suttit i den äldre, romanska kyrkans kor, och blivit flyttad när kyrkan byggdes om i den nya franska stilen (som nu kallas gotik) på 1280-talet, Den uttrycksfulla skulpturens ursprungliga betydelse är okänd. (Lau kyrka, Gotland)
Örn på det östra kapitälet vid långhusets norra portal på Lau kyrka. Arbetet tillskrivs den anonyme stenmästaren “Globus”, verksam under senare hälften av 1100-talet. Ett liknande kapitäl, med samma distinkta, klotrunda former och sannolikt av samme konstnär, finns på Alskog kyrka. (Lau kyrka, Gotland)
Västra kapitälet på den norra långhusportalen. De flesta av medeltidens hantverkare är anonyma; så även upphovsmannen till dessa skulpturer. Enligt de försök som gjorts av konsthistorikern Johnny Roosval att särskilja enskilda stenmästare och deras verkstäder på stilhistoriska grunder, så har upphovsmannen till detta verk fått artistnamnet ”Globus” (på grund av de runda ansiktena) och anses ha varit verksam ca. 1160-1180. Andra stenarbeten som tillskrivs ”Globus” pryder kyrkorna i Ala, Alskog, Ardre och Dalhem. Lau kyrka, Gotland.