Det vandrande ljuset

Det här skrämde mig mer än någonting annat när jag var barn. Och det skrämmer…