De oförutsägbara

Hydrocephalus och Dicephalus Det är någonting skulpturalt över dem Aktningsvärt och förunderligt Amorphus Acardius Trigemini…

Någon annan gång

Augustiregn. Då, nu eller någon annan gång. Som aldrig blev. Eller nästan. Löftet om någonting…