Vattentorn

När jag kommer E4:an söderifrån i mörkret, och ser vattentornet i Töre sväva som ett…

Vattentornet i Kalix

Vattentornet i Kalix

Vattentornet i Kalix svävar betongtungt som ett Vogonskepp över samhället.