Vattentorn

När jag kommer E4:an söderifrån i mörkret, och ser vattentornet i Töre sväva som ett…