Utanför tiden

Utanför tiden I en formlös ändlöshet Korsar stigarna varandra Och du springer snabbt, med kallt…