Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Blog

Gotländska kyrkor – fler foton

Jag har lagt in fler foton från kyrkorna i Bro, Barlingbo, Sjonhem, Buttle, Gerum, Hemse, Martebo, Vallstena, Vamlingbo och Väte i gallerierna!

Bro kyrka, långhusportalens västra kapitälrad. Från höger: Bebådelsen, Kristi födelse och konungarnas tillbedjan.
Barlingbo kyrka, glasmålning från 1280-talet i långhusets nordfönster (Kristi uppståndelse).
Barlingbo kyrka, smidesdetaljer på dörr.
Sjonhem kyrka, glasmålning från ca. 1250 i korets östra fönster (Lazarus’ uppväckande)
Buttle kyrka, detalj av dopfunt från mitten av 1200-talet.
Gerum kyrka, detalj av dopfunt från 1100-talets senare hälft.