Gotländska kyrkor – fler foton

Jag har lagt in fler foton från kyrkorna i Bro, Barlingbo, Sjonhem, Buttle, Gerum, Hemse, Martebo, Vallstena, Vamlingbo och Väte i gallerierna!

Bro kyrka, långhusportalens västra kapitälrad. Från höger: Bebådelsen, Kristi födelse och konungarnas tillbedjan.
Barlingbo kyrka, glasmålning från 1280-talet i långhusets nordfönster (Kristi uppståndelse).
Barlingbo kyrka, smidesdetaljer på dörr.
Sjonhem kyrka, glasmålning från ca. 1250 i korets östra fönster (Lazarus’ uppväckande)
Buttle kyrka, detalj av dopfunt från mitten av 1200-talet.
Gerum kyrka, detalj av dopfunt från 1100-talets senare hälft.
Gerum kyrka, detalj av dopfunt från 1100-talets senare hälft.
Gerum kyrka, detalj av dopfunt från 1100-talets senare hälft.
Kalkmålning i Hemse kyrka
Martebo kyrka, kalkmålning från 1300-talet.
Vallstena kyrka, dekormålning från mitten av 1200-talet i triumfbågen, som vid denna tid vidgades.
Målningarna har aldrig varit överkalkade. Rundstaven i mitten är av trä.
 Inmurade sandstensreliefer, ursprungligen delar av gravkistor från 1100-talet, i södra långhusväggen på Vamlingbo kyrka. Långhus och kor uppfördes vid mitten av 1200-talet, och ersatte troligen en äldre stenkyrka.
Smidesarbeten på långhusets norra port, Väte kyrka.

Prev Alskog kyrka - nya bilder
Next Produktiva nätter

Leave a comment

Ladda inte ner mina bilder / Do not download my images. All images are ©2019 Viktor Valdemar Lindbäck, All rights reserved